head_bg1

Чанарын баталгаа

Чанарын баталгаа

Ясин нь олон жилийн туршлагатай, сайн бэлтгэгдсэн мэргэжлийн багтай бөгөөд олон улсын дэвшилтэт технологи, тоног төхөөрөмжийг нэвтрүүлэх, шинжлэх ухааны бүтээгдэхүүний бүтцийг тохируулах, үйлдвэрлэлийн иж бүрэн технологи, дэвшилтэт үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж, механикжсан угсралтын шугамын ашиглалт, бүтээгдэхүүний чанарыг баталгаажуулах үндэсний стандарт, салбарын стандарт, олон улсын стандарт эсвэл үйлчлүүлэгчдийн санал болгосон тусгай захиалгат стандартыг бүрэн хангасан байх.

quality (1)
quality (2)